Informativni sastanak za OCD u vezi poziva za SEEDLING male grantove

Event's Image

3

nov 3, 2017

Lokacija:

Podgorica, Montenegro

Mjesto održavanja:

Hotel Podgorica

Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), Kancelarija u Crnoj Gori, raspisao je poziv za podnošenje ponuda u okviru Programa za dodjelu malih grantova SEEDLING projekta.

Informativni sastanak za zainteresovane organizacije civilnog društva (OCD) održaće se u Podgorici 03. novembra 2017. godine  sa početkom 11 časova u Hotelu "Podgorica" (mala sala).

Potencijalni aplikanti će imati priliku da se bolje upoznaju sa mogućnostima korištenja sredstava i procedurama za prijavljivanje na navedeni Poziv.

Prijave za učešće na informativnom sastanku poslati do 31. oktobra 2017. godine u 12 časova na adresu co.montenegro@rec.org 

Adresa hotela je:

Hotel Podgorica
ul. Svetlane Kane Radević
81000 Podgorica

: 817 views