Održan trening za radnu grupu REC/UNEP GFEI projekta na temu FeeBate (nadoknada – popust) i FEPiT instrumenata za donošenje održivijih politika u oblasti ekonomičnije potrošnje goriva

juli 04, 2016

Projekat Stabilizacija emisije gasova sa efektom staklene bašte (GHG) u drumskom saobraćaju kroz ekonomičniju potrošnju auto goriva: Regionalna implementacija Globalne inicijative za smanjenje potrošnje goriva (GFEI)je ustanovljen pod okriljem Globalne inicijative za potrošnju goriva (GFEI) kojom se podržavaju date aktivnosti i politike planiranja na nacionalnom nivou, u cilju smanjenja potrošnje goriva sa krajnjim ciljem dvostrukog smanjenja potrošnje u sektoru putničnih vozila do 2050. godine. Finansijsku podršku za implementaciju projektnih nacionalnih aktivnosti za Crnu Goru obezbijedio je Program za životnu sredinu Ujedinjenih Nacija (UNEP) iz fondova Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF).

Današnju obuku GFEI projektne radne gurpe za korišćenja FeeBate (nadoknada – popust) i FEPiT instrumeneta za efikansije donošenje održivijih politika u oblasti ekonomičnije potrošnje goriva, održao je profesor Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta Crne Gore, prof. dr Zoran Miljanić, koji je relevantno iskustvo stekao kroz dugogodišnju saradnju sa Kancelarijom RECa u Crnoj Gori na sprovođenju projekata iz oblasti čistijih goriva i čistijih vozila.

Treba napomenuti da FeeBate (nadoknada – popust) sistem predstavlja  nadoknade na neefikasnu tehnologiju i popuste za efikasna vozila. Prema Davidu L . Grinu, profesoru ekonomije na Univerzitetu u Tenesiju, nadoknade – popusti su fiskalna politika podsticanja kupaca automobila da radije izaberu efikasnije vozilo sa manjim emisijama i proizvođače da ih dizajniraju.

• NADOKNADE na neefikasna vozila i

• POPUSTI za efikasna vozila.

Programi nadoknade – popusti mogu da budu izuzetno korisni prilikom pomoći u širenju usvajanja čistijih goriva i tehnologija vozila. K ada se razviju i primjene na odgovarajući način, subvencije vlade mogu da ubrzaju pojavu novih čistijih tehnologija i pomognu da se dostigne ekonomičnost, tako da sljedeće generacije vozila budu lakše dostupne javnosti, bez intervencije vlade na tržištu. Međunarodni Savjet za čistiji saobraćaj (International Council on Clean Transportation) objavio je izvještaj o najboljim praksama u izradi i primjeni FeeBate programa.

Što se drugog instrumenta tiče – FEPiT, on predstavlja alat za procjenu uticaja politika ekonomičnosti potrošnje goriva (FEPIT) i bazira se na podacima prikupljenim za nacionalnu bazu podataka ekonomičnosti potrošnje goriva automobila, a projekcije su zasnovane na najnovijim trendovima prosječne ekonomičnosti potrošnje goriva svih novoregistrovanih vozila (i novih i polovnih) i na strukturi tržišta automobila.

Koristeći podatke o registrovanim automobilima i ciljevima ekonomičnosti potrošnje goriva, FEPIT proračunava rezultate paketa politika ekonomičnosti potrošnje goriva (i nivo njihove ambicioznosti) u smislu buduće prosječne ekonomičnosti potrošnje goriva.

Pored modeliranja nivoa ambicioznosti potencijalnih standarda, FEPIT takođe može biti od koristi pri pregovorima sa proizvođačima i uvoznicima vozila, kao i pri uspostavljanju dostupnog paketa ekonomske politike kojom je moguće ostvatiti dugoročne ciljeve.

 

: 1,480 views