PANACeA održala konferencije razmjene saznanja od 23/24-25.10.2017 u Barseloni, Španija

oktobar 27, 2017


Povezana dokumenta

PANACeA događaj razmjene iskustava i znanja pod imenom "Premošćavanje jaza između nauke-politike-prakse u oblasti zaštite biodiverziteta u Sredozemlju" koji je organizovan 23. - 24. oktobra, 2017. godine u Barseloni, Španija, sa ciljem povezivanja potreba regionalnih stručnjaka sa istraživačima i omogućavanja kreiranja politike zasnovane na dokazima, je okupio opsežnu mrežu stručnjaka iz javnih i privatnih institucija koji aktivno rade na zaštiti biodiverziteta i prirodnih ekosistema u zaštićenim područjima u Sredozemlju. Popunjavanje postojećeg jaza između nauke, upravljanja i politike je jedan od prioritetnih ciljeva ove EU MED Zajednice za zaštitu biodiverziteta.

Događaj je doveo do konstruktivnog i produktivnog dijaloga između istraživača, praktičara/stručnjaka i kretaora politika, što ima za cilj da se osmisli skup preporuka za premošćavanje jaza na polju naučne prakse u cilju podrške poboljšanom upravljanju i očuvanju biodiverziteta i ekosistema u zaštićenim područjima. Dijalog se vodio u vezi 3 unakrsna pitanja koja su posebno identifikovana kao relevantna za Zajednicu:

  1. Rješavanje izazova izazvanih prekograničnim izazovima zaštite biodiverziteta u zaštićenim područjima, sa fokusom na klimatske promjene i morski otpad.
  2. Održivo korišćenje prirodnih resursa, sa fokusom na ribarstvo.
  3. Integrisani monitoring ekosistema, sa fokusom na slatkovodne, obalne i morske ekosisteme.

Uz događaj razmjene iskustava i znanja pod imenom "Premošćavanje jaza između nauke-politike-prakse u oblasti zaštite biodiverziteta u Sredozemlju", PANACeA  je bila domaćin i događaja kapitalizacije - "Interreg Med strateški sastanak za zaštitu biodiverziteta" 25.10.2017. godine, na kojem su MED zajednica za zaštitu biodiverziteta i PANACeA partneri diskutovali i analizirali politike, nedostatke, potrebe i alate kako bi ciljanoj publici/donosiocima odluka približili neke od najrelevantnijih tema za zaštitu biodiverziteta u Sredozemlju.


Kao rezultat diskusija, biće izrađen Izvještaj koji će identifikovati preporuke o "Strategijama i alatima za premošćavanje jaza između nauke-politike-prakse u cilju zaštite biodiverziteta u Sredozemlju".

: 1,260 views