REC Crna Gora je organizovao i bio domaćin PANACeA bočnog događaja na 41. sjednici Generalne komisije za ribarstvo za Mediteran, održanog 16. oktobra, 2017., Hotel Splendid, Budva, Crna Gora

oktobar 16, 2017


Povezana dokumenta

Genetalni Sekretar Generalne komisije za ribarstvo za Mediteran (GFCM), g. Abdellah Srour, otvorio je danas (16. oktobra 2017.) PANACeA bočni događaj - U cilju usmjeravanja umrežavanja i upravljanja naporima u zaštićenim područjima u Sredozemlju za unapređenje zaštite prirode, organizovan tokom 41. sjednice Generalne komisije za ribarstvo za Mediteran, koja se odvija u hotelu Splendid, Budva, Crna Gora, od 16-20.10.2017.

Uvodne riječi gospodina Sroura pružile su stratešku podršku važnosti i potrebe za organizovanjem takvog događaja koji ima za cilj diskusiju o temama održivog korišćenja prirodnih resursa i uključivanju malog ribolova i ribara u sadašnje i buduće upravljanje orskim zaštićenim područjima - MPAs.

Bočni događaj je okupio relevantne aktere sa svih nivoa upravljanja zaštićenim područjima i efikasnimi održivim korišćenjem prirodnih resursa iz Crne Gore - nauke (Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore), upravljača (JP za upravljanje morskim dobrom Crne Gore) i lokalni akteri (ribari), kao i učesnici konferencije GFCM-a. Više od 40 ljudi upoznato je sa trenutnim stanjem u morskim zaštićenim područjima (MPAs) i procesima u Crnoj Gori, a takođe se raspravljalo o budućim aktivnostima u cilju efikasnog upravljanja i održivog korišćenja prirodnih resursa na balkanskom području Mediterana.

Uvodne govore na bočnom događaju dali su: g-din Fabio Massa, viši službenik za akvakulturu/CAQ službenik GFCM-a, g-din Mirko Đurović, direktor Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, g-đa Aleksandra Ivanović iz Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i g-đa Srna Sudar, direktorica kancelarije REC-a u Crnoj Gori, koja je ujedno i predsjedavala događajem.

Nekoliko pitanja je prodiskutovano: participativni pristup u upravljanju MPA, lokalne-pilot aktivnosti, transfer i širenje najboljih praksi, kao i potrebe lokalnih aktera za učešćem u efikasnom upravljanju MPA.

Glavni zaključci su:

  • Potreba za uključivanjem širokog spektra zainteresovanih strana u efikasno upravljanje MPA i održivo korišćenje prirodnih resursa, od pripremne faze do stvarnog upravljanja (participativni pristup);
  • Potreba za izgradnjom kapaciteta lokalnih aktera (ribara) za alternative ribarstvu u stvaranju dohotka (prevoz turista);
  • Prenošenje i razmjena informacija o najboljim praksama, metodama i alatima za održivo korišćenje prirodnih resursa (moguće alternativne aktivnosti lokalnih aktera za prihodovanje u okolini MPAs);
  • GFCM i PANACeA imaju mnogo zajedničkih osnova koji podržavaju njihove ciljeve.

: 2,818 views